Taotlussüsteemi kasutustingimused

 1. Oled jõudnud Sihtasutuse Archimedes elektroonilise taotlussüsteemi lehele. Läbi taotlussüsteemi on võimalik esitada stipendiumi taotlusi ning teha taotlemisega kaasnevaid toiminguid.
 2. Taotlussüsteemi kasutajatingimustega nõustudes kinnitad, et oled tingimustega tutvunud, neist aru saanud ning aktsepteerid neid.
 3. Oled kohustatud esitama kasutajaks registreerumisel tõeseid isikuandmeid, mis on ette nähtud registreerimisankeedis ja tagama, et taotlussüsteemi kaudu esitatavad andmed ei ole tahtlikult eksitavad ja/või ebatäpsed.
 4. Kohustud hoidma isiklikku kasutajanime ja parooli selliselt, et oleks välistatud nende sattumine kolmandate isikute kätte.
 5. Kui oled kasutajanime või parooli unustanud või on tekkinud kahtlus, et need on sattunud kolmandate isikute kätte, saab parooli muuta logides taotlussüsteemi ID-kaardiga, kirjutades e-posti aadressile stipendiumid@archimedes.ee või läbi paroolilingi süsteemi esilehel.
 6. Kasutajatingimustega tutvumisel ning kasutajaks registreerumisel annad sihtasutusele nõusoleku taotluses kajastatud isikuandmete ja stipendiumiga seotud asjaolude (summad, lähetuse sihtkoht, osalemise eesmärk jms) töötlemiseks sihtasutuse dokumendihalduse andmebaasis ning kolmandatele isikutele (sh avalikkusele) avaldamiseks juhul, kui seda näevad ette programmi alusdokumendid.
 7. Enne taotluse esitamist kohustud tutvuma stipendiumi kasutamise tingimustega. Iga toimingu tegemisel ja andmete sisestamisel kontrolli hoolikalt edastatud andmete õigsust.
 8. Digitaalse allkirja andmiseks on vajalik kehtiva ID-kaardi ja uuendatud ning korrektselt seadistatud tarkvara olemasolu. Loe täpsemalt digitaalse allkirjastamise kohta www.id.ee.
 9. Digitaalselt tuvastamist ja allkirjastamist võimaldavate sertifikaatide kasutamise korral oled kohustatud täitma vastava sertifitseerimisteenuse osutajaga kokkulepitud kohustusi, samuti õigusaktides (nt digitaalallkirja seadus) tulenevaid kohustusi. 
 10. Täidetud vorme ei käsitleta allkirjastatud dokumentidena juhul, kui neid vorme või dokumente ei ole vastavalt digitaalallkirja seadusele või omakäeliselt allkirjastatud.
 11. Taotlussüsteemi kasutamisel järgi häid kombeid ning kehtivaid seadusi.